Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η χειραγώγηση των πολιτών μέσω των ΜΜΕ με τη συστηματική πλύση εγκεφάλου της πλειοψηφίας των ανθρώπων, μέσω των θρησκειών και της εκπαίδευσης, ακόμα και με υποβολή ματαιόδοξων σκέψεων για δόξα και εμπορικά συμφέροντα, τα κέντρα επιχειρήσεων που κυβερνούν τον κόσμο κατάφεραν να ελέγξουν τις κοινωνίες των ανθρώπων ομαδικά και ξεχωριστά, ανάλογα με τις εκάστοτε συγκυρίες.
Αντί οι διάφορες κοινωνίες των λαών μέσω των πολιτιστικών δομών τους και της μόρφωσης τους να μπορούν να σκέφτονται ορθολογιστικά και να αντιδρούν μεσω της σωστής ενημέρωσης ώστε να μην επιτρέπουν στους τυχοδιώκτες να αναρριχώνται στην εξουσία, αντί τα πανεπιστήμια που είναι κύτταρα παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης  στον πολιτισμό και στην πολιτική να είναι παραδείγματα και καθοδηγητές, βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο. Οι θεσμοί έχουν πέσει σε μια βαθιά κρίση και αντί να παράγουν ελευθέρους ανθρώπους, παράγουν υποτακτικούς.
Οι εταιρείες ντόπιες και πολυεθνικές θέλουν πολίτες υπάκουους και υποταγμένους που να πιστεύουν ότι η επιβίωση τους και η οικονομική πρόοδος τους εξαρτάται ολοκληρωτικά από αυτές, ώστε πάντα να είναι υποτακτικοί και να μην υπάρχει περίπτωση να σκεφτούν προοδευτικά και δημιουργικά για ίδιον πραγματικά όφελος.
Αν οι απλοί πολίτες είχαν σωστή κρίση και σκέφτονταν ορθολογιστικά, το πρώτο που θα έκαναν δια της νομίμου οδού, δια της ψήφου των, θα ήταν να αλλάξουν όλους αυτούς που τους κυβερνούν, όλους τους πολιτικούς που είναι υπόλογοι στα μεγάλα συμφέροντα, που τους χειραγώγησαν και τους εξανάγκασαν να ποδηγετούν το λαό ώστε να εργάζονται για το μεγάλο κεφαλαίο.
Αντί αυτού κατάφεραν να κάμουν τους ανθρώπους στα δύσκολα να αντιδρούν δια των διαδηλώσεων και μετατρεπόμενοι σε όχλο να καταφεύγουν στη βία και να ευρίσκονται αντιμέτωποι με το νόμο έτσι που να χάνουν και τα δίκαια τους.

Και από πάνω στις ώρες της κρίσης δημιουργούν καταστάσεις που με τη βοήθεια των ΜΜΕ αποσπούν όλο το ενδιαφέρον των πολιτών ώστε να μην υπάρχει χρόνος ενασχόλησης τους με πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν την ζωή τους, ούτε καν να προβληματιστούν και να συνηδιτοποιήσουν ότι αποσκοπούν στο να τρώνε τον χρόνο τους και να τους απασχολούν με άσχετα πράγμα που δεν τους αφορούν, δεν τους διδάσκουν κάτι χρήσιμο για το πως θα βελτιώσουν την ζωή τους, την εργασία τους, τις αναμεταξύ τους σχέσεις και την καλύτερη συναλλαγή τους, παρά μόνο μέσω των ΜΜΕ τα οποία ελέγχουν, θέλουν τους ανθρώπους φοβισμένους, υποτακτικούς και χειραγωγημένους.