Παιδεία

Παιδεία δεν σημαίνει να έχει ο άνθρωπος χιλιάδες γνώσεις και να νομίζει ότι είναι σοφός, αλλά πρεπει να αποκτά χαρακτήρα, κοινή λογική και αντίληψη για να είναι σοφός. Ο Επίκτητος, έλεγε ότι ο άριστος σκοπός της παιδείας είναι η ύψωση των ψυχών των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι η παιδεία φτιάχνει τον άνθρωπο και καλλιεργεί το πνεύμα και την ψυχή ώστε να βγαίνει ότι καλό από καρδιά και νου. Πρεπει δηλαδή, ο κυριότερος σκοπός της παιδείας να είναι να κρατήσει τον άνθρωπο μακριά από την αλαζονεία και να είναι βοήθημα για απόκτηση ήθους και αρετής, καθώς καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος. Όταν αυτό επιτευχθεί, ο άνθρωπος παύει να είναι εγωκεντρικός αλαζόνας και υπερόπτης. Γίνεται φίλος με τους άλλους, και έχει μέσα του κατανόηση, αγάπη, αλληλεγγύη, αλλά προ πάντων γίνεται φίλος με τον εαυτό του, και αυτό τον βοηθεί ώστε να φιλοσοφεί με τελικό αποτέλεσμα να έχει το κυριότερο αγαθό εντος του,  ειρήνευση στην ψυχή και στην καρδιά.