Γνώση και λογική

Η γνώση είναι εκείνη μέσω της οποίας συλλογιζόμαστε και διαμορφώνουμε κρίση των πραγμάτων. Είναι η θεωρητική και πρακτική κατανόηση ενός θέματος, δηλαδή η αφομοίωση γνώσεων, οι οποίες βοηθούν στην κατασταλάξη ορθολογιστικών σκέψεων και αποφάσεων. Η γνώση αποκτάται τόσο με εκπαίδευση, όσο και με την πρακτική της εμπειρίας. Είναι το σύνολο των πληροφοριών, που με την λογική του νου επεξεργαζόμαστε και καταλήγουμε ώστε οι ενέργειες και συμπεριφορές μας να είναι αποτελεσμα μιας τέτοιας ανάλυσης.
Αγάπη:
Όποιος δίνει αγάπη παίρνει αγάπη, όποιος χαμογελά εισπράττει χαμόγελο, όποιος μισεί δεν αγαπιέται. Εννοώ με λίγα λόγια αυτό που θα δώσει ο καθένας, αυτό και θα πάρει. Είναι στο χέρι του καθενός να δίνει ή να μην δίνει.
Το θέμα είναι με ποιο τρόπο αγαπάμε, από ευχαρίστηση όταν οι άλλοι μας υπηρετούν, μας κολακεύουν, μας υπακούουν και μας εξυπηρετούν αλλά όταν αυτό δεν συμβαίνει γυρνάμε την πλάτη; Σίγουρα αυτό δεν είναι αγάπη. Πραγματική αγάπη σημαίνει να αγαπάς χωρίς μίσος και μνησικακία, χωρίς ζήλια και επικρίσεις, χωρίς  κατακρίσεις και συγκρίσεις.  Για να εννοήσουμε το ακριβές νόημα αυτής της λέξης πρεπει να φέρουμε στο νου μας πως αντικρίζουμε και πως σκεπτόμαστε τα παιδιά μας, αλλά κυρίως πως αγαπάνε οι μανάδες τα παιδιά τους. Την αυτοθυσία και την προσφορά τους για αυτά. Αυτό σημαίνει αγάπη, και όταν αυτό συμβαίνει η ζωή είναι πιο απλή και πιο υποφερτή. Η αγάπη χρειάζεται για όλους, και αυτοί που την εχουν είναι οι τυχεροί. Είναι δε, μεγαλη ευτυχία όταν μας αγαπάνε, και πρεπει να ξέρουμε ότι είναι εύκολο να συμβαίνει αυτό,  εξαρτάται μόνο από εμάς. Αν δώσουμε αγάπη, θα πάρουμε αγάπη. Η αγάπη μπορεί τελικά να είναι η λύση για όλα τα ανθρώπινα προβλήματα και όλες τις οδύνες.