ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ:

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΜΗΣ:

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ:

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ:


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: