ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΜΗΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ