ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΦΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ