Υπεροψία

Είναι μεν καλό πράγμα η αυτοεκτίμηση, δεν πρεπει όμως αυτή να επιτραπεί να γίνει μεγαλη προσωπική ιδέα. Εάν αυτό συμβεί σε κάποιον, ίσως τον κυριεύσει η υπερβολή, και η απαίτηση για θαυμασμό. Ίσως θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο, να γίνει υπερόπτης και να συμπεριφέρεται ανάλογα. Και όταν μάλιστα ένας τέτοιος κατέχει εξουσία, θα παρασυρθεί από αυτήν, και καταχρόντας την θα την χρησιμοποίησει για να επιβληθεί ως θα ήθελε, δηλαδή αλαζονικά αυθαίρετα και ακόμα χειρότερα, νομίζοντας ότι έχει δικαίωμα να το πράττει, θα την επιβάλλει στους άλλους θεωρώντας αυτή την ενέργεια ως φυσική.

Εάν κάποιος διακατέχεται από πολλη του υπεροψία, δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Ο συνετός άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται χρησιμοποιώντας την λογική, και για να το επιτυγχάνει, πρεπει να μην επιτρέπει σε εγωιστικά ελαττώματα ή και συναισθήματα να επηρεάζουν την κρίση του.