ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ

Κυριάκος Ταπακούδης:
-Στα διάφορα διηγήματα μου προσπάθεια μου ήταν να καταγράψω όσες διηγήσεις και ιστορήσεις πρόλαβα και συνέλεξα από αφηγήσεις κυρίως γεροντότερων ανθρώπων τους οποίους πρόλαβα εν ζωή. Ήταν ένα δυσκολο έργο διότι οι περισσότεροι ή δεν ενθυμούντο λόγω γήρατος, ή οι πλείστοι είχαν ήδη πεθάνει. Συνταίριαξα όσο καλύτερα μπορούσα με δικό μου τρόπο διήγησης τις ιστορίες, άλλες με συγγραφικό οίστρο και αλλες σε συνήθη καθομιλουμένη, έτσι που να αρέσουν πρώτα σε μένα, ύστερα ελπίζω και σε εσάς. Ορισμένες από τις ιστορίες ίσως να εμπεριέχουν μερική μυθολογία ή άλλες να μοιάζουν με ιστορίες άλλων περιστατικών από άλλους τόπους, σημασία έχει ότι είναι όλες αποτέλεσμα από αυτούσιες διηγήσεις γεροντότερων ανθρώπων που έζησαν εκείνες τες εποχές.